Bescherming van gegevens

Bescherming van gegevens

For English scroll down

Bij Deliveroo weten we hoe belangrijk het is om alle persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers en adressen, te beschermen en te beveiligen. Daarom werken we hard om elke ervaring met ons te verbeteren, terwijl we er ondertussen alles aan doen om persoonsgegevens te beschermen en te  beveiligen.

Het is belangrijk om te weten op welke wijze wij toezicht houden op de veiligheid van jouw persoonsgegevens, maar ook hoe jij de privacy van de klant dient te beschermen.

Rider Privacy policy

We vinden het beschermen van jouw persoonlijke gegevens heel belangrijk en we willen dat je zeker voelt over de manier waarop wij dit doen.

Je zal alles wat je hierover moet weten terugvinden in de rider privacy policy. Je kan deze altijd online en in de app bekijken.

Bekijk geupdate rider privacy policy hier

 

Rider gegevens voorwaarden

We nemen de privacy van onze klanten heel erg serieus. Wanneer jij of een vervanger van jou met ons bezorgt, zal je te maken krijgen met persoonsgegevens van onze klanten om bestellingen te voltooien, dus is het van belang dat je hier zorgvuldig mee omgaat.

Door de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018, zijn we verplicht om extra voorwaarden aan je overeenkomst van opdracht toe te voegen over de wijze waarop je omgaat met persoonsgegevens van onze klanten. Deze nieuwe voorwaarden zien op de verantwoordelijkheid die je hebt om de persoonsgegevens van onze klanten op een zorgvuldige en veilige manier te verwerken.

Bekijk hier de nieuwe voorwaarden voor rider gegevens

Protecting Data

At Deliveroo, we know how important it is to protect all personal data we have access to, like names, phone numbers and addresses. This is why we work hard to keep improving everyone’s experience with us, while doing everything we can to keep their personal information safe.

It’s important to know how we look after your own personal data and how you should protect our customers’ privacy too.

Rider privacy policy

Protecting your personal data is really important to us and we want you to feel confident about the way we do this. You’ll find everything you need to know in the rider privacy policy. It’s available online and in the app at any time.

View rider privacy policy

 

Rider data terms

We take our customers’ privacy very seriously. When you or your substitute deliver with us, you will need to handle customers’ personal data to make deliveries, so it’s important you protect it.  

From 25 May 2018, new data protection law means we need to add some extra terms to your Supplier Agreement with us. These new terms set out your responsibility to process our customers’ personal data responsibly and securely.

View new rider data terms