In-App Earnings

Houd je inkomsten bij in de Rider App!

Wat zijn In-App Earnings?

For English scroll down

Vanaf vandaag kun je je inkomsten in de app in realtime bekijken, zodat je snel en eenvoudig je bezorgde bestellingen, dagelijkse inkomsten, verdiensten, fooien en nog veel meer kunt bijhouden.

Je kunt de nieuwe functie vinden in het menu aan de linkerkant van de app. Je vindt hier onder andere:

Je dagelijkse inkomsten – zowel je verdiensten als het aantal bestellingen dat je elke dag bezorgt.

Actueel overzicht – Een volledig overzicht van alle bestelling die je hebt voltooid en de inkomsten die je tijdens de betalingsperiode hebt gemaakt. Aangezien dit het begin van de nieuwe factuurperiode is, kun je op het moment alleen je inkomsten vanaf zondag bekijken.

Voorgaande werkzaamheden – Hier vind je een wekelijks en maandelijks overzicht van je werkzaamheden en inkomsten vanaf heden. Vanaf nu worden al je facturen hier weergegeven.

Details van al je voltooide bestellingen – Klik op een bestelling om een gedetailleerd overzicht van de bestellingen te bekijken.

Veel gestelde vragen

In het huidige overzicht kun je jouw activiteit en andere verdiensten terugzien sinds je je laatste factuur hebt ontvangen. Je ziet hierbij een overzicht van wat je verdiend hebt door de orders, extra verdiensten, incentives en andere betalingen die we jou verschuldigd zijn.In het huidige overzicht staan alle activiteiten en verdiensten totdat de factuur wordt gemaakt. Als we een factuur maken, duurt het een paar dagen voordat dit klaar is. Dit betekent dat elke activiteit in de dagen dat de factuur wordt gemaakt, niet op je huidige factuur komt te staan, maar op de eerstvolgende.Wanneer een factuur verwerkt is, ontvang je een e-mail met de factuur in de bijlage. Alle betaalde activiteiten kun je op de factuur van die betaalperiode terugvinden.Als dit gebeurt, kun je contact opnemen met ons Rider Support team via dit Contactformulier.Het kan tot twee dagen duren voordat je de betaling op je rekening terugziet. Als je hierna de betaling nog steeds niet hebt ontvangen, neem dan contact op met ons Rider Support team via dit Contactformulier.In-App Earnings

From  now on you’ll be able to see your earnings in the app, in real-time, giving you a quick and easy way to keep track of your completed orders and your day-to-day earnings, extra fees and tips – plus more.

You can access this new feature from the menu on the left-hand side of the app to see the following:

Your daily earnings – Both your fees and the number of orders you complete each day, in real-time.

Your current summary – A full summary of every order you’ve completed and the earnings you’ve made during the pay period. As it’s the beginning of the new invoice period, at the moment you can only see your earnings from now on.

Your previous activity – You can see a weekly and monthly breakdown of your previous activity and earnings, starting from Sunday 11 March. This will keep a record of all of your invoices from now on.

Your completed orders in more detail – Tap through to individual orders to see the breakdown of each one.

FAQ

The current summary is where you’ll see all of your activity and any other fees since your last invoice was created. This will show a breakdown of your order fees, any extra fees, incentives or other payments due to you.The current summary includes all activity and fees until the invoice is generated. However, when we generate an invoice, it can take a few days for it to be completed. This means that any activity in these few days won’t be included in your invoice, but will be included in your next invoice.When an invoice is generated, you’ll receive an email with the invoice as an attachment. All paid activity from that invoice period will be listed there.If this happens, please get in touch with us by reaching out to rider support here.It can take up to two days for the payment to appear. If after this you still can’t see the payment in your account,please get in touch with us by reaching out to rider support here.