Voorwaarden referral bonus

Aandrager‘ is een rider die een overeenkomst van opdracht met Deliveroo heeft
Kandidaat‘ is iemand die zich aanmeldt om met Deliveroo te bezorgen

  • Aandrager komt mogelijk in aanmerking voor een aandraagbonus voor elke nieuwe Kandidaat die één geldige aandraagcode van Aandrager gebruikt bij het aanmelden, op voorwaarde dat de Kandidaat binnen een bepaalde periode een bepaald aantal bezorgingen doet in een bepaalde stad.
  • Het bedrag dat wordt uitbetaald hangt af van de stad waarin de Kandidaat bezorgt, zich aanmeldt, en zijn/haar vervoermiddel.
  • Het bonusbedrag is het bedrag dat door Deliveroo werd geadverteerd voor de stad van aanmelding op het moment dat de aanmelding van de Kandidaat door Deliveroo werd ontvangen.
  • Het geadverteerde bedrag, aantal bezorgingen, en de periode waarbinnen deze volbracht moeten worden, kunnen op elk moment worden gewijzigd.
  • De Kandidaat mag niet eerder met Deliveroo hebben gewerkt.
  • Voor de bepaling van het gedaane orderaantal voor de aandraagbonus, wordt alleen volbrachte orders in de stad van aanmelding meegenomen. 
  • Elke Aandrager kan maximaal 50 kandidaten per jaar aandragen.
  • Het is niet toegestaan het logo, de branding, website of andere intellectuele eigendom van Deliveroo te gebruiken in verband met dit aandraagprogramma of anderszins.
  • De aandraagbonus wordt niet betaald aan personen die niet aan deze voorwaarden voldoen of van wie wordt vermoed dat ze misbruik maken van het programma.